nieuwe website O en U

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Verslagen

Koor

Dit verslag is niet compleet, we doen meer dan dat hier in dit verslaglijstje staat opgesomd. Op de jaarvergadering wordt een jaarverslag aangenomen, hierin staat een volledige weergave van al onze activiteiten. Voor geïnteresseerden verwijs ik naar het bestuur/secretaris. Bovenaan de lijst staat het meest recente verslag.

Kerstconcert in de Hervormde kerk te Molenaarsgraaf. (17 december 2019). Medewerking werd verleend door Annelies Schep, sopraan. De begeleiding werd verzorgd door een klein orkestje en Jelly van Aken aan de piano. Voor een goed gevulde kerk zongen we een gevarieerd programma. Ook waren er enkele nummers samen met de soliste. Gezongen werd o.a.: De Kerstsuite van Tim van der Weiden, 'die Hirten' van J. Rheinberger, 'Mariä Wiegenlied' van Max Reger.
Na afloop van het concert was er nog een gezellig samenzijn in 'de Rank'.

Jubileumconcert in de Hervormde kerk te Molenaarsgraaf. (21 september 2019)
Aan dit bijzondere concert werd medewerking verleend door Kinderkoor 'Jonge Klanken'. Voor een goed gevulde kerk brachten we een aantal koorwerken ten gehore. Er was 'oud' repertoire, maar ook nieuwe stukken. Het kinderkoor fleurde het geheel op met hun spontane optreden. Ze verrasten ons met een cadeau: we kregen koffie met taart geserveerd tijdens onze eerste repetitieavond na het concert. Er was ook een afvaardiging van ons bevriende koor "Jubilate Deo" uit Polen, met een kwartet vertolkten ze ook enkele stukken. Tot slot waren er enkele officiële sprekers aan het slot van het concert: een vertegenwoordiger van de KCZB. Hij overhandigde een metalen sculptuur. Ook de wethouder van de gemeente Molenlanden sprak ons toe en had een presentje, ook het bestuur van "Jubilate Deo" had een cadeau. Na afloop was er een receptie in 'De Rank' waar druk gebruik van werd gemaakt. Een fotoreportage van de hand van Jan de Bruin staat hier.

Voorjaarsconcert in de Geref. Kerk te Brandwijk. (30 maart 2019) Aan dit concert werd medewerking verleend door Hanneke en Gert Jan Scherff. Hanneke bespeelt de dwarsfluit en Gert Jan de piano. In afwisseling met O en U werden diverse stukken ten gehore gebracht. Er was ook ruimte voor samenzang (op het orgel begeleid door Joop Eijkelenboom). O en U zong o.a. 'Day by day' van Martin How, 'O God, ik hoef u niets te vragen' van Judith Snowdon, 'Wees stil' van David Evans, maar ook enkele psalmen in diverse bewerkingen en stijlen stonden op het programma: Psalm 8 in een bewerking van Jan Bonefaas, Psalm 62 in een bewerking van M. van der Veer, en 'The Lord is my Shepherd' (Ps. 23) van Howard Goodall. Ook een stuk uit de "West Side Story" van Leonard Bernstein en een koor-bewerking van de 9e symfonie van Dvorak. Maar het centrale lied, tevens het thema van dit jubileumjaar, was "Dank en Eer" van Pamela Martin/Craig Courtney. Gert Jan en Hanneke speelden o.a. een stuk uit "Eine kleine Nachtmusik" van Mozart, "Sinfonia" in een arrangement van Jan Mulder, en een bewerking van het bekende "You raise me up" van Brenda Graham/Rolf L
øvland. Daarnaast soleerde Gert Jan Scherff in "Duetto" (uit: Lieder ohne Worte) van Mendelssohn.Het was een mooie avond waar we met veel genoegen op terug kunnen kijken. De aanwezige bezoekers (waaronder onze oud-voorzitter en erelid, Gerard Houweling en onze vorige dirigent, Willemdirk van den Berg) reageerden enthousiast. Na afloop van het concert was er nog een gezellig samenzijn in 'de Akker' waar we onder het genot van een hapje en drankje het concert mochten evalueren.

Kerstconcert in de Ned. Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf. (18 december 2018)
Voor een goed gevulde kerk werd het Kerstoratorium van Jos Vranken door ons uitgevoerd. Als musicale begeleiding waren aanwezig: Gerda Schram (fluit), Merel Schram (hobo), Willemijn Noordermeer (cello), Hettie Clemens (viool), Aleida Groeneveld (viool), Angela van Tuijl (klarinet), Jelly van Aken (piano). De spreekstem werd verzorgd door Petra Korevaar. De samenzang werd op het orgel begeleid door Gertjan Stasse. Het geheel stond onder leiding van onze dirigent: Jos Post. Een kleine fotoreportage, gemaakt door Jan de Bruijn, staat hier.
Het oratorium bestaat uit polifone koormuziek, enkele koralen en een spreekstem. Halverwege het stuk was een Pastorale, geschreven door Jos Post, toegevoegd. Over de componist van dit muziekstuk: Jos Vranken werd op 10 juni 1870 als oudste van negen kinderen in Bunde (Limburg) geboren. Hij overleed op 1 juni 1948 in Daun (Duitsland). Zijn vader was gemeentesecretaris en organist-dirigent van het katholieke kerkkoor en koster. Opgeleid als onderwijzer en musicus, trok Jos eind 19e eeuw naar Utrecht en kwam op 's lands hoogste post terecht: de aartsbischoppelijke kathedraal vna Utrecht. Jos was onderlegd in het Gregoriaans en in de muziek van Middeleeuwen en Renaissance. Hij componeerde vele werken ten dienste van de RK liturgie en gold als één van de leidende figuren van de roomse kerkmuziek. In Amerika werden zijn werken gepubliceerd, waaronder begeleidingsboeken voor het Gregoriaans. Hij kreeg drie zoons, die alle drie het musicale talent van hun vader erfden. Het Kerstoratorium stamt uit het eerste kwart van de twintigste eeuw en uit de RK traditie. De teksten waren van de hand van Bernard Verhoeven (1897 - 1965), een letterkundige, journalist, uitgever en politicus. Vóór de tweede wereldoorlog werkte hij als journalist en redacteur. Hij was een productief schrijver en dichter. Met tussenpozen was hij tweede kamerlid voor de KVP en directeur van een Academie in Maastricht. Tevens werkte hij als directeur van de toneelacademie alsdaar en van 1957 tot zijn dood was hij lid van de provinciale staten van Gelderland. Via deze link kunt u een stukje van het Kerstoratorium beluisteren:
https://youtu.be/Oekyj9lKWv4 of klik hier.


Afscheidsconcert van de Graafstroomzaal. (25 november 2016)
: Vele, vele jaren repeteerde O en U in de zaal van café Boerenklaas te Brandwijk. Maar deze Graafstroomzaal zal worden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Op 25 november hebben alle 'gebruikers'  van de Graafstroomzaal een gezamenlijk afscheidsconcert gehouden. De volgende verenigingen presenteerden zich: kinderkoor "Jonge Klanken", Graafstrooms fanfare (weliswaar repeteert de fanfare al enkele jaren niet meer in de Graafstroomzaal, maar voor de concerten werd vaak deze zaal gebruikt), de toneelclub van de Gereformeerde Kerk (zij voerden sinds 2000 om het jaar een toneelstuk op in de Graafstroomzaal). Het geheel werd aan elkaar 'gepraat' door de CPJ (Christelijke plattelandsjongeren) die jaarlijks hun toneelavond in de Graafstroomzaal hielden. Ook kwamen dhr en mevr de Bok de avond openen, hiermee kwam een stukje historie terug. In het verre verleden werd er door O en U ook aan toneel gedaan (bij een uitvoering was er voor de  pauze zang en na de pauze toneel). Gerard Houweling en Marry de Jong lieten als dhr en mevr de Bok de historie terugkomen. Dit onder grote hilariteit in de zaal. Eigenlijk iets om wellicht vaker te doen???
Iedere vereniging mocht zich op deze avond presenteren. Het kinderkoor zong in hun eerste 'blokje' drie speciaal voor de gelegenheid geschreven liederen waarin het afscheid van de Graafstroomzaal centraal stond. Graafstrooms fanfare speelde enkele vlotte en swingende nummers. O en U zong een gedeelte uit haar repertoire en de toneelvereniging van de Geref. Kerk liet tijdens een lied op de wijs van 'Catootje die naar de botermarkt ging' een stoet van kenmerkende hoofdpersonen uit de verschillende toneelstukken de revue passeren. Aan het einde van de avond werd de eigenaresse van Boerenklaas nog bedankt voor de vele jaren van gastvrijheid en plezierige samenwerking, dit alles ondersteund met een mooi boeket. Al met al een fijne avond en een goede manier om een periode weer af te sluiten. Vanaf december geen Graafstroomzaal meer; het kinderkoor en O en U gaan in het vervolg repeteren in gebouw "De Schommel", het verenigingsgebouw van de speeltuinvereniging te Molenaarsgraaf.

Voorjaarsconcert, samen met het Brandweermannenkoor uit Dordrecht.
Op vrijdag 8 april 2016 vond in de Hervormde Kerk van Molenaarsgraaf ons voorjaarsconcert plaats. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling: een gezamenlijk concert met het Brandweermannenkoor. Omdat onze oud-dirigent Simon van Dalen het Brandweermannenkoor heeft opgericht en er veel leden van dit koor uit Molenaarsgraaf en Brandwijk komen was het een stille wens om nog eens gezamenlijk wat te doen. En dat was deze avond! Het massaal toegestroomde publiek werd getracteerd op een programma dat veel verschillende muziekstijlen bevatte, en wellicht daardoor werden onze optredens welwillend ontvangen en was er een goede sfeer in de kerk. Het Brandweermannenkoor stond onder leiding van Johan den Hoedt, die tevens de begeleiding op de piano verzorgde. O en U werd op de piano begeleid door onze vaste pianiste: Jelly van Aken.

Kerstconcert in Ned. Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf. Op dinsdagavond 22 december 2015 hielden we ons jaarlijkse kerstconcert in Molenaarsgraaf. Uitgevoerd werd de Kerstmusical "Dit Kind Immanuel" van Leon van Veen en Erwin de Vos. Het middendeel van deze musical hebben we vervangen door een tweetal nummers uit het Kerst-oratorium "Licht en Vrede" van Martin Zonnenberg. We hebben een goed concert neergezet, het publiek (een volle kerk) heeft er van genoten. Verfrissend, vlot in het gehoor, zeker voor de jongere bezoekers. We kregen spontaan applaus na “
'Glorie, Glorie, want deze nacht', het laatste nummer voor het 'Ere zij God'.

Het Kerstverhaal werd op een moderne manier muzikaal ondersteund door het combo: Jelly van Aken: piano, Bianca de Vrindt: fluit, Wilco Leenders: basgitaar en Clayton Ramharakh: drums.

Kerstconcert in Ned. Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf. Voor een goed gevulde kerk (er waren nog wel plaatsen vrij) hebben we op dinsdagavond 16 december 2014 het oratorium 'Licht en Vrede'  van Martin Zonnenberg uitgevoerd. Onze vaste begeleider, Jelly van Aken (piano) had versterking van een klein orkestje. Als soliste was de sopraan Annelies Schep aanwezig. Het was een mooie uitvoering van 'Licht en Vrede' waarbij de spreekstem werd verzorgd door Kees Boender.
Het koor en de soliste lieten zich van hun beste kant zien en horen; het publiek luisterde ademloos. Na afloop hebben we veel complimenten ontvangen voor onze uitvoering, waarbij speciaal deel 11: Litanie, voor prachtige momenten zorgde. Al met al was het een huiveringwekkend mooie uitvoering.

Koorreis naar Engeland (10 t/m 13 oktober 2014): In alle vroegte vertrokken we op vrijdag 10 oktober naar Engeland. De bus was op één zitplaats na vol (62 passagiers). Plan was om met de Eurostar trein onder het Kanaal door te reizen. De reis naar Calais verliep voorspoedig, eerder dan gepland mochten we met de bus de trein opreiden. En na 35 minuutjes waren we aan de Engelse kant en mochten we ons horloge 1 uur terug zetten. We zijn toen rechtstreeks naar Canterbury gereden alwaar we om 12 uur in de catedraal mochten zingen. Dit was een a-capella programma. Staande in het koor van de catedraal hebben we een negental liederen gezongen, voorafgegaan door het middagsgebed: een moment van bezinning waarbij de touristen die de kerk bezichtigen geattendeerd werd op het feit dat ze in een kerk waren en dat het doel van de kerk is om God te zoeken en te vinden. Alhoewel er tijdens ons zingen niet zo veel publiek bleef zitten in het koor, waren er toch veel mensen die ons hebben gehoord terwijl ze in de zijbeuken en kapellen van de catedraal alle bezienswaardigheden bezichtigden. Na ons zingen hebben wij ons bij de touristen gevoegd en ook alles bekeken. Hierna kon een ieder een uurtje door Canterbury slenteren en later op de middag werden we vergast op 'thee and scones' bij 'The old weavers', het oudste café in Canterbury. Hierna werd de reis vervolgd naar ons hotel in Maidstone. Heel de dag was het prachtig weer, maar bij aankomst bij het hotel regende het pijpestelen.
De volgende dag hebben we na het engels ontbijt een tochtje met een autentieke stoomtrein gemaakt. We konden genieten van het Kentse landschap. Fazanten te over, zelfs een vos werd gespot. Tijdens deze treinreis werd koffie en een koffiekoek geserveerd. 's Middags bezochten we het Finchcocks Musical Museum in Goudhurst. Hier verzorde mevr. Katrina Burnett de ontvangst en de lunch, terwijl dhr. Richard Burnett de rondleiding langs de diverse oude piano's, hammerklavieren, etc. gaf, en ook zelf op de instrumenten speelde. Het was een zeer geslaagd middagprogramma. Hierna hebben we in Maidstone, in de 'All Saints Church' , een concert gegeven. De opkomst viel wat tegen, maar voor diegenen die er waren hebben we een leuk concert gegeven. Na afloop was er koffie en cake, terwijl de organist van de kerk het grote, 3-klaviers orgel van slot deed. Zo konden we dat ook nog beluisteren, en Piet mocht het bespelen (zie foto).
De zondag hebben we een medewerking verleend aan een kerkdienst in London, Hammersmith in de St. Peter's Church. Tijdens de eugaristie hebben wij vanaf het balkon, à-capella, enkele liederen gezongen. De liturgische gezangen werden door het koor van St. Peter gezongen. Na de dienst hebben we 'Sing to the King' gezongen. Na afloop was het een gezellig samenzijn met de gemeenteleden, onder het genot van koffie en cake werd geanimeerd nagepraat over de dienst.
Hierna kregen we een rondrit door London. Hoewel het erg druk was, en er een halve marathon gelopen werd, zodat we niet overal mochten komen, hebben we de bekendste bezienswaardigheden bekeken. De middag in London werd afgesloten met een vaartocht over de Thames, waarna het hotel weer werd opgezocht.
De maandagmorgen hebben we het hotel in Maidstone vaarwel gezegd. Het regende flink, ook stond er een flinke wind. Toch hebben we in Dover nog even de 'White Rocks of Dover' bekeken. En terwijl de veerboten, flink schommelend, aanmeerden waren wij blij dat we via de tunnel het vast land weer mochten bereiken. Zodoende hadden we geen last van zeeziekte.
Eenmaal in Nederland was ons afscheidsdiner in Ossendrecht in 'de Blauwe Pauw'. Iedereen liet het heerlijke eten zich goed smaken. Het toetjes buffet wat halverwege al 'leeg' zodat allerijl er extra ijs moest worden gebracht. Op de terugreis werden diverse personen bedankt voor de mooie reis: Theo, de buschauffeur van 'Verschoor busreizen', die ons met de enorm grote bus over de zeer smalle Engelse landweggetjes reed, het bestuur van O & U dat deze reis organiseerde, de dirigent, Willemdirk van den Berg en de pianiste, Jelly van Aken die beiden ons koor muzikaal op het pad hielden. Ten slotte mogen we ook onze dank brengen bij onze God en Here, die ons op deze reis beschermde en nabij was. Het is mogelijk een impressie van het concert in Canterbury te bekijken  via deze link, ook is er een fotoverslag te bekijken.

Zaterdag 4 oktober 2014 was het lustrumconcert in de Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf. Ter ere van ons 120 jarig lustrum werd het oratorium "Ruth" van Johan Bredewout uitgevoerd. Medewerking werd verleend door een 20 koppig orkest: 1e violen, 2e violen, altviolen, cello en contrabas, fluitist, hoboïst, het Zeeuws Koper Collectief (trompet, hoorn, trombones), piano (Jelly van Aken) en orgel (Leander van der Steen). Ook werden de rollen van Ruth (Arianne Hak), Naomi (Willeke 't Jong), Orpa (Henne van der Slik) en Boaz (Adriaan Scheper) vertolkt door solisten. Verheugend was het dat de kerk tot op de laatste plaats bezet was, alle kaartjes waren in de voorverkoop verkocht. Onder grote aandacht luisterde het publiek naar dit prachtige oratorium. De reacties van het publiek steunen ons in de overtuiging dat we een prachtige uitvoering van dit werk hebben verzorgd.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu